Geschiedenis

‘Buiten Beeld ’ was voor Jeanne van Heeswijk de afsluiting van ‘Until we meet again. Op weg naar Westwijk 2005’.

In opdracht van de gemeente Vlaardingen is Jeanne in 1995 gestart met ‘Until we meet again’. Dit project had als doel bewoners te betrekken bij de herstructurering van de Vlaardingse Westwijk. Na diverse activiteiten waaronder ‘De Strip’ (2002-2004) werd dit project in 2006 afgesloten met de herinrichting van het groengebied aan de Buys Ballotlaan als beeldentuin.

Projectleiders van de kleine maar bijzondere beeldentuin waren Ineke Hagen en Eric van Straaten van stichting Mooi Werk. Van 2006 t/m 2012 ontwikkelden zij, eveneens in opdracht van de gemeente Vlaardingen, thematische trajecten, waarbij het realiseren van nieuwe kunstwerken en het organiseren van activiteiten voor en door bewoners in de beeldentuin centraal stonden. Een belangrijke partner hierbij is woningbouwcorporatie Waterweg Wonen, die het realiseren van nieuwe beelden financieel mogelijk maakte.

In 2013 werd het project afgerond met de publicatie van een prachtig boek, ontworpen door Roger Teeuwen, die vanaf het begin voor de vormgeving van Buiten Beeld zorgde. Met tekstbijdragen van Esther Didden en Peter de Lange en medewerking van vele Westwijk-bewoners.

Op zaterdag 18 mei 2013 overhandigden Eric en Ineke in de beeldentuin het eerste exemplaar van het Buiten Beeld Boek aan wethouder Jan Robberegt.