Enquete door studenten Marketing & Communicatie van het Albeda College

Studenten van het Albeda College deden een groots opgezet onderzoek naar de schoonheidsbeleving van de wijkbewoners. De wijk werd in vier delen verdeeld en door groepjes studenten bezocht.
Steekproefgewijs werd aangebeld en de bewoner bevraagd aan de hand van een eerder opgestelde vragenlijst.